Rychloběžné drtiče

Největší výhodou rychloběžných drtičů značky Doppstadt je jejich všestranné využití v rámci procesu zpracování dřevního a zeleného odpadu, stejně tak i při zpracování biomasy.